De Dorpstraatspecialisten. We gaan veertig jaar terug in de tijd als deze groep ondernemers uit De Lutte de eerste voorzichtige samenwerking start. De naam verraadt het al: het gaat om ondernemers uit de Dorpstraat. ‘Kunnen we niet aansluiten?’ vragen een paar jaar geleden andere Lutter ondernemers van de Plechelmusstraat. Sinds 2020 gaat de samenwerking verder als Centrumspecialisten De Lutte.

Inmiddels zijn er veertien bedrijven aangesloten: geografisch gezien van Morsink Dier en Hobby tot aan theehuis ’t Theelutke. We praten met voorzitter Monique de Goei en penningmeester Martin Schreur. Samen met secretaris Hanneke Koertshuis vormen zij het bestuur. “We zijn een officiële vereniging met statuten,” vertelt Monique, “Dat betekent dat we regelmatig vergaderen met elkaar. En twee keer per jaar komen we met alle 14 leden bij elkaar. Zaken als de jaarafsluiting en kascontrole staan altijd op de agenda. We nemen plannen en verbeterpunten door en zo nu en dan nodigen we een spreker uit.”

Elkaar verder helpen

Vooral rondom de aanpak van het verbeteren van het centrum in De Lutte is het belangrijk dat de ondernemersvereniging helder communiceert met de leden. Monique: “Daarin hebben we korte lijntjes met elkaar, maar ook met de gemeente Losser. Want velen ondervinden toch wel wat nadelen van de bouwwerkzaamheden. Ze merken het aan minder klandizie en daarmee ook minder omzet. Een stukje aandacht voor elkaar vinden we dan belangrijk: ‘Hoe is het met jou, waar loop je tegenaan en kunnen we helpen?’ Het zijn zaken die we met elkaar kunnen delen. Maar we weten ook dat als het straks af is, we een prachtige dorpskern hebben.” Martin haakt hierop in: “Ook in de coronaperiode hielden we de lijntjes kort. Het was fijn om telkens relevante informatie vanuit de gemeente te ontvangen, die we dan weer konden doorgeven aan onze leden. Want het was wel in de periode dat iedereen in zijn eigen bubbel leefde. Maar bijvoorbeeld ook toen de energiekosten zo exorbitant stegen, zochten we elkaar op. Elkaar steunen en verder helpen is dan wel het minste wat je kunt doen.” Daarnaast wordt er jaarlijks een fietstocht georganiseerd voor de leden met hun partners. Monique: “Dat is hartstikke gezellig, Zo leer je elkaar op een andere manier kennen. We steunen en helpen elkaar in goede en mindere tijden. Is er iemand bijvoorbeeld vijftig jaar geworden of hebben we te maken met een sterfgeval, dan zijn we echt verbonden met elkaar en weten we elkaar te vinden.”

Leuke activiteiten organiseren

De samenwerking tussen de leden van de Centrumspecialisten De Lutte is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp en de omgeving, weet het duo: “We organiseren diverse leuke activiteiten. Met Sinterklaas is er bijvoorbeeld het letterspel. En we hebben nu voor het tweede jaar een kerstmarkt georganiseerd, waarbij we lokale verenigingen betrekken. Producten van onze leden worden verkocht door de verenigingen, wat goed is voor hun verenigingskas. Dat past écht bij een dorp, we doen het samen met elkaar.” Tussendoor en voornamelijk rondom de feestdagen komt de vereniging met gezamenlijke leuke en interessante acties voor klanten. En ook worden o.a. het dorpsblad ’t Luutke, de Hellehondsdagen en carnaval gesponsord.

Uitstraling

Hoe de toekomst eruit ziet voor de Centrumspecialisten De Lutte? “Het loopt mooi nu,” verklaart Martin, “We hebben goede contacten met de gemeente, bezoeken regelmatig de vergaderingen van de overkoepelende ondernemersvereniging SOGL en hebben diverse werkgroepen voor onze activiteiten. Je ziet dat ook terug in de uitstraling. In de decembermaand hebben we allemaal dezelfde verlichting en iedereen heeft de uithangborden van het Centrum Management Losser ‘Mooi daj d’r bint!’. Dat brengt eenheid. Maar voor meer samenwerken onderling is altijd ruimte.”

Wees loyaal, koop lokaal

Die samenwerking wordt ook meer en meer gezocht met de Touristinfo De Lutte Losser. Monique: “De Lutte is een plaats die veel toeristen trekt, we hebben veel horeca en een mooie omgeving. Met de Touristinfo willen we meer gaan doen, zeker als het mooie centrum straks klaar is.” Martin vult aan: “Er valt veel meer uit te halen. Kijk eens hoe mooi ons gezamenlijke aanbod is. Voor je boodschappen hoef je in principe het dorp niet uit. Dat zag je in coronatijd telkens terug. ‘Wees loyaal, koop lokaal’ was toen de slogan en in principe is dat nog steeds zo. We merken het ook aan de klantenstroom. “De leden blijven betrekken en van betekenis zijn voor hen. “We mogen er met z’n allen best trots op zijn dat we in De Lutte zoveel horeca en winkels hebben. Een slager, bakker, poelier, fietsenzaak, een woonwinkel, noem het maar op. Het aanbod is heel divers en dat is bijzonder voor zo’n klein dorp. Dat willen we graag behouden. Je ziet nu jongere generaties het bedrijf van hun ouders overnemen. En dat is hartstikke goed voor De Lutte.”

Tekst: Astrid Olde Olthuis
Fotografie: Jennifer Oude Nijhuis